PLN:

Una “Personal Learning Network” és la col•lecció completa de persones amb les que tenim el compromís d'intercanviar informació, en general en línia. És l'evolució natural del PLE.
Les PLNs han existit sempre. Originalment, eren la família i amics, docents que treballen o han treballat amb nosaltres, però amb Internet i les eines Web 2.0 les PLN poden incloure diferents comunitats: xarxes socials, blocs, wikis, eines de marcatge social… Bàsicament, qualsevol persona amb la que interactuem és part de la nostra PLN. La majoria dels aprenentatges es duen a terme en línia, perquè és fàcil de trobar i connectar-se amb altres persones amb interessos similars de tot el món.


Alguns exemples de com estan utilitzant els docents les seues PLN: 

· Desenvolupament professional
· Aprendre dels especialistes
· Localitzar recursos per a l'aula
· Obtenir idees i experiències entre iguals
· Més informació sobre les noves tecnologies i com integrar-les en la pràctica educativa
· Buscar solucions de col·laboració
· Trobar enllaços i notícies d'interès per a l'educació